SLAMTØMMING

TØMMING AV SANDFANG/OLJEUTSKILLER

 SJT har mange biler som er tilpasset tømming av sandfang og oljeutskillere. Ikke forurenset masse leveres på eget mottak for mellomlagring, masse som er forurenset leveres til godkjent behandlingsanlegg for videre behandling. Du som kunde skal alltid være trygg på at produktet vi tar med oss blir levert til et godkjent mottak for den behandling som er nødvendig.

TRANSPORT AV OLJEHOLDIG VANN, VASKEVANN OL.

SJT frakter i løpet av året store mengder med oljeholdig vann ol. fra nedvask av tanker i supply båter og tankanlegg. Dette har blitt en stor del av vår virksomhet i løpet av de siste årene. Gjennom våre samarbeidspartnere garanterer vi at væsken som blir samlet inn blir behandlet og renset på en godkjent måte.

TØMMING AV FETTUTSKILLERE

SJT tilbyr rute tømming av din fett utskiller. En standard avtale signeres og tømmingen føres inn i vårt system. Da trenger ikke du som kunde bekymre deg over at tanken skal bli full og at avløpssystemet stopper seg til. Den organiske massen som suges opp transporteres til nærmeste godkjente mottak.

TØMMING AV SEPTIK

SJT tømmer septiktank for både private og offentlige aktører og har i dag kontrakt med flere kommuner. Størrelsen på tanken bestemmer pris sammen med tømmeavgift på det gjeldende mottaksanlegget. Vi er i sterk vekst og opplever at våre priser er svært konkurransedyktige. Ta kontakt med oss for pristilbud! Kontakt post@sjt-miljo.no

Vi har per i dag avløpstømming for følgende kommuner og renovasjonsselskaper:
 • Gjesdal
 • Klepp
 • Rennesøy
 • Sandnes
 • Songdalen
 • Søgne
 • Time
 • Kristiansand
 • HÅR
 • IRS Erikstemmen
 • MAREN
 • Bergen
 
Vakttelefon 24t
 
Hovedkontor Nærbø: 51 79 17 80
Egersund: 970 20 027
Flekkefjord: 482 01 013
Karmøy: 982 98 366
Mandal: 982 33 022
Kristiansand: 957 01 248
Bergen: 962 28 600