OM SJT MILJØ AS

SJT Miljø AS er en trygg totalleverandør innen vann og avløp. I over 40 år har vi jobbet med tette rør. Metoder og produkter har utviklet seg og blitt perfeksjonert. Det samme har kompetansekravene til de ansatte. SJT framstår i dag som en framtidsrettet organisasjon med topp moderne utstyr og avdelinger fra Kristiansand i sør til Karmøy i nord.

Utbedringer av tette rør er i dag langt rimligere og mindre arbeidskrevende prosesser enn mange av våre oppdragsgivere forventer. Det skyldes ikke minst en rivende utvikling i utstyrsparken.

Sammen med en moderne og omfattende utstyrspark har vi svært kompetente medarbeidere. Det gjør oss både fleksible og løsningsorienterte. Vi har dessuten en 24-timers beredskapsvakt som har reddet mange oppdragsgivere i en fortvilet situasjon.

I starten av 2010 omprofilerte vi selskapet fra SJT Renovasjon til SJT Miljø. Fellesnevneren for alt som SJT gjør er omtanken for miljøet. Vi er på lag med naturen!

VISJON:

SJT Miljø AS arbeider mot målet om en sikker og trygg arbeidsplass og et renere miljø. SJT skal gjennom kompetanse, erfaring og produktutvikling være best på problemløsninger innen vann- og avløpsspekteret.

Kundene er SJTs største verdi. Derfor er det bare gjennom kjennskap til kundens behov at vi på en ansvarlig måte kan levere riktige løsninger, punktlig og i henhold til avtale.

HISTORIE:

Sandnes & Jæren tankrenovasjon (SJT) ble etablert på Nærbø i 1967. Utstyret var traktor og vakuumvogn, og i tiden fram mot midten av 80-tallet var kundemassen primært bøndene på Jæren. I 1985 kjøpte SJT sin første spylebil. Siden har utstyrsparken vokst til å bli en av landets største og mest moderne. I 2007 ble Vennesla slamservice kjøpt opp av SJT Miljø, og de to selskapene ble i slutten av 2011 fusjonert.

SJT Miljø
Vakttelefon 24t
 
Hovedkontor Nærbø: 51 79 17 80
Egersund: 970 20 027
Flekkefjord: 482 01 013
Karmøy: 982 98 366
Mandal: 982 33 022
Kristiansand: 957 01 248
Bergen: 962 28 600